Optie 1: Samenvattend verslag:

Bij een beknopte samenvatting per agendapunt, worden op een correcte en zakelijke manier de belangrijkste besproken punten vermeld. Deze notulen zijn niet chronologisch. De volgorde van de agendapunten wordt aangehouden en niet de volgorde waarin deze punten tijdens de vergadering zijn behandeld.

Optie 2: Uitgebreid samenvattend verslag:

Uitgebreide notulen zijn een uitvoerige samenvatting van de bijeenkomst of vergadering. Deze bevatten alle relevante informatie per agendapunt en conclusies.

Optie 3: Woordelijk verslag:

In een woordelijk verslag staat alles zoals dit door de spreker(s) is gezegd. De spreektaal is omgezet naar een prettig leesbaar verslag, inhoudelijk juist en volledig, correct Nederlands en zoveel mogelijk in de stijl van de spreker. 

Het is mogelijk op verzoek een actiepunten- en besluitenlijst toe te voegen.