Virtuele assistentie

 

 

 

 

 

Mijn naam is Anja Smetsers.

Na jarenlang werkzaam te zijn geweest als directiesecretaresse bij een wereldwijd opererende handelsonderneming, heb ik na een reorganisatie het roer omgegooid en ben ik begin 2018 aan de slag gegaan als freelance notulist.

Ik notuleer meerdere bijeenkomsten of vergaderingen per week, zoals van de raad van toezicht, raad van commissarissen, ondernemingsraad, vereniging van eigenaars, algemene ledenvergaderingen, gemeentelijke commissie- en raadsvergaderingen. Ook is het mogelijk uw functioneringsgesprekken door mij te laten vastleggen. 

De uitgewerkte conceptnotulen worden binnen vijf werkdagen toegestuurd.  Eventuele aanpassingen kunnen worden doorgegeven, waarna deze worden verwerkt en wordt de definitieve versie onmiddellijk aangeleverd. Indien het niet bezwaarlijk is, maak ik tijdens de bijeenkomst of vergadering een geluidsopname, welke na goedkeuring van de notulen onmiddellijk wordt vernietigd.

Als u mij uw bijeenkomst of vergadering laat notuleren, zal dit leiden tot een efficiënte en objectieve verslaglegging. Uiteraard wordt met de verkregen informatie zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan.